GPS НАВИГАЦИЯ MEDIATEK IRON FMHD EU

(Снимка  от 4)