ПРЕХОДНИК ЗА ЗАПАЛКА НА КАМИОН ОТ ТЕСЕН КЪМ СТАНДАРТЕН VEHEMO LL1

(Снимка  от 1)