GPS НАВИГАЦИЯ MEDIATEK MK-70 HD ЗА КАМИОН

(Снимка  от 4)