GPS НАВИГАЦИЯ MEDIATEK MK-50 ЗА КАМИОН

(Снимка  от 6)