DVB-T ЦИФРОВ ПРИЕМНИК ЗА ЕФИРНА ТЕЛЕВИЗИЯ VIDO T-SD

(Снимка  от 3)