ЦИФРОВ ПРИЕМНИК ЗА ЕФИРНА ТЕЛЕВИЗИЯ PRIVILEG DVBT-1 HD MPEG-4

(Снимка  от 3)