Четириканална видеосистема за видеонаблюдение - пълен комплект

(Снимка  от 3)